USŁUGI

Oferujemy usługi ogólnobudowlane
w szeroko zakrojonym obszarze:

  • kompleksowe inwestycje budowlane
  • przebudowy, modernizacje, remonty, modernizacje obiektów budowlanych
  • budowa budynków jednorodzinnych
  • kierowanie budową
  • kierowanie robotami oraz nadzory inwestorskie - branża
    ogólnobudowlana i drogowa
  • kosztorysowanie
  • przygotowanie budowy do odbioru końcowego